Færøsk landskab - akryl på lærred 100*100 Kraftfulde, sanselige og koloristiske landskabs- og fuglebilleder

"Majken Bilgrav maler med en usædvanlig sensitivitet... Det er ikke fuglenes minutiøse udseende hun præsenterer. Mere samspillet med omgivelserne, stemningen under iagttagelsen, og den skønhed og mystik, der ligger i øjeblikket. Med det fokus skriver hun sig ind i rækken af vore bedste fugleskildrere som bl.a. Johannes Larsen og Lars Jonsson".

Flemming Damskov - VISVA.

"Majken Bilgravs malerier er ikke de et hundrede procents naturalistiske gengivelser, man finder i opslagsbøger, men netop forsøg på kunstnerisk at fange hver arts karakteristika og samspil med omgivelserne. Stilen er ekspressiv og indlevende med brede, tydeligt markerede penselstrøg og fint opfattede farvegradueringer. Forbillederne er først og fremmest Cezanne og danske klassiske modernister som Johannes Larsen, Fritz Syberg og Harald Leth, men også de moderne færøske kunstnere ligger som en stadig kilde til inspiration....

....Med sit usentimentale blik for de forskellige fuglearter, sin friske kolorit og ekspressive penselføring er Majken Bilgrav en værdig arvtager til de store danske naturskildrere gennem tiden".

Tom Jørgensen, redaktør af Kunstavisen, Bachelor i Kunsthistorie om Majken Bilgravs billeder. Læs hele omtalen her....


Klik her for at se præsentationsvideo af Billedkunstner majken Bilgrav